Kancelaria

Kancelaria działa na rynku nieprzerwanie od 1998r. Na stałe prowadzimy pełną obsługę prawną kilkunastu podmiotów. Zespół prawników pracujących i współpracujących z naszą kancelarią jest wysokowyspecjalizowaną grupą prawników. Dzięki wewnątrzkancelaryjnym konsultacjom jesteśmy w stanie rozwiązać najbardziej zawiłe problemy prawne. Kancelaria Radców Prawnych „Bartnik; Piecyk” s.c. prowadzona jest przez dwoje wspólników. Wśród naszych klientów są przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne.

Wymiar czasowy obsługi prawnej zależy od potrzeb i oczekiwań naszych klientów.
Zazwyczaj jest to jeden bądź dwa dni w tygodniu. Niezależnie od tegoż czasu, Klienci nasi mają stały dostęp do usług naszej kancelarii przez wszystkie powszednie dni w tygodniu. Świadczona przez nas stała obsługa prawna ma charakter ciągły, nie ma jakichkolwiek przerw związanych ze zwolnieniami lekarskimi bądź urlopami. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.
Nasze doświadczenie i potencjał zawdzięczamy ponad 20 – letniej wielopłaszczyznowej działalności, w tym wielokrotnemu prowadzeniu spraw sądowych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym oraz uczestnictwu w różnego rodzaju złożonych przedsięwzięciach.
Mamy również możliwość szybkiego i pewnego korzystania z usług tłumaczy.
Wyrażamy gotowość spotkania z Państwem w celu ewentualnego omówienia szczegółów oferty w przypadku zainteresowania współpracą z nami.
W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy:
  • udzielanie informacji, porad, konsultacji i wyjaśnień prawnych,
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych a w szczególności: opiniowanie umów, dokonywanie ocen skuteczności ich funkcjonowania, przedkładanie propozycji dotyczących konieczności wprowadzenia nowych uregulowań prawnych,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie,
  • reprezentacja przed wszystkimi Sądami,
  • uczestnictwo w miarę potrzeb w negocjacjach handlowych,
  • nadzór prawny nad postępowaniem egzekucyjnym (tj. sporządzanie wniosków egzekucyjnych, kontakt z komornikiem do zakończenia egzekucji),
  • prowadzenie postępowań pojednawczych i negocjacji w imieniu Zlecającego Obsługę,
  • uczestnictwo, w miarę potrzeb, w posiedzeniach, organów stanowiących, nadzorczych i kontrolnych Zlecającego Obsługę,

Nasz zespół

Radca prawny
Sławomir Bartnik

tel: 602-220-526

wspólnik

Radca prawny
Joanna Piecyk

tel: 602-102-822

wspólnik

Radca prawny
Iwona Wolińska-Szostak

Radca prawny
Magdalena Brygoła

Aplikant radcowski
Karolina Klimek

Aplikant radcowski
Bartłomiej Maciak

Aplikant radcowski
Anita Kłapeć

Aplikant radcowski
Michał Zdziarski

Aplikant radcowski
Marta Świątkowska

Aplikant radcowski
Marcin Olszak

Księgowość
Wiesława Żyłka

Zakres usług

PRZEDSIĘBIORCY/SPÓŁKI

pełna obsługa prawna przedsiębiorców (spółki i osoby fizyczne)

SAMORZĄDY

pełna obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

UMOWY

sporządzanie i opiniowanie umów, dokonywanie ocen skuteczności ich funkcjonowania, przedkładanie propozycji dotyczących konieczności wprowadzenia nowych uregulowań prawnych

SĄD

prowadzenie spraw przed sądami i organami administracji publicznej

NEGOCJACJE

uczestnictwo w negocjacjach handlowych i postępowaniach pojednawczych

FINANSE PUBLICZNE

pełna obsługa prawna jednostek sektora finansów publicznych

Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 58/6a,
20-002 Lublin
tel.: +48 (81)534-66-90
tel.: +48 508-114-557
e-mail: bartnikpiecyk@bartnikpiecyk.pl
NIP: 712-23-61-085
REGON: 430909312