Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Kancelaria Radców Prawnych „Bartnik; Piecyk” s.c., ul. Krakowskie Przedmieście 58/6a, 20-002 Lublin, tel. 81- 534-66-90, adres e-mail: bartnikpiecyk@bartnikpiecyk.pl (dalej jako „Kancelaria”).
  2. Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia przez Kancelarię usług z zakresu doradztwa i obsługi prawnej.
  3. Kancelaria będzie przechowywała Państwa dane przez czas niezbędny do dokonania czynności niezbędnych do realizacji zleconych przez Państwa usług świadczonych przez Kancelarię, a po ich zakończeniu dane te będą przechowywane, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
  4. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty, niezbędne do realizacji świadczonych usług min. biegli, organy administracji, służby państwowe i sądy.
  5. Zgodnie z Rozdziałem III RODO mają Państwo prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania przez Kancelarię lub ich usunięcia, jednakże żądanie ich usunięcia może spowodować uniemożliwienie np. kontaktu z Państwem lub wykonanie usługi.
  6. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.
  7. Podanie przez Państwa danych jest wymogiem prawnym i jest niezbędne do świadczenia przez Kancelarię usług z zakresu doradztwa i obsługi prawnej.
  8. Państwa dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą wykorzystywanie do profilowania Państwa.
  9. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Kancelarię do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie bartnikpiecyk.pl, i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.